OPTIMAL SMART HUB
narzędzie do zarządzania mediami w przedsiębiorstwach

Optimal Smart Hub

AUTORSKIE ROZWIĄZANIE POZWALAJĄCE NA ODCZYTY ON-LINE PARAMETRÓW I ZUŻYĆ W SIECIACH ENERGETYCZNYCH. NARZĘDZIE POZWALAJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM MONITOROWAĆ, RAPORTOWAĆ I ZARZĄDZAĆ SIECIĄ I URZĄDZENIAMI.

Podstawowe funkcje: strażnik mocy, rejestrator jakości parametrów sieci, agregator danych, prezentacja danych w czasie rzeczywistym.

Przyjazna alternatywa lub wsparcie dla systemów EMS / BMS.

Zdalne pobieranie danych i prezentacja danych on-line z urządzeń pomiarowych.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie automatyzacji pomiarów, rozliczeń i systemów raportowania – wdrażanie innowacyjnego systemu Smart Metering GriD.

 

 

 

OPTIMAL SMART HUB to informatyczna platforma do monitorowania, mierzenia oraz analizowania otrzymanych pomiarów z wbudowanym strażnikiem mocy.

DLA KOGO OPTIMAL SMART HUB?

OPTIMAL SMART HUB to rozwiązanie dla firm, które:

–  chcą świadomie i efektywnie zarządzać energią,

–  realizują bądź zamierzają realizować obowiązki wynikające z ustawy o efektywności energetycznej,

–  realizują, bądź zamierzają realizować cele systemu zarządzania energią np. PN-EN ISO 50001,

– chcą ograniczyć koszty zużycia mediów poprzez ograniczenie strat oraz efektywne nimi zarządzanie.

OPTIMAL SMART HUB to narzędzie dla:

Przedsiębiorstw przemysłowych (monitoring zakupu mediów ich zużycia przez poszczególne urządzenia, linie technologiczne lub procesy, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorstw energetycznych (monitoring zakupu, zdalne odczyty liczników zlokalizowanych u odbiorców, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).

Grup zakupowych energii elektrycznej (gromadzenie danych pomiarowych na potrzeby zakupów i rozliczeń).

Gmin (monitoring i analizy zużycia mediów w obiektach, gromadzenie danych pomiarowych na potrzeby zakupów i rozliczeń, optymalizacja zużycia).

Klastrów energetycznych.

CZYM JEST ROZWIĄZANIE OPTIMAL SMART HUB?

OPTIMAL SMART HUB to innowacyjne rozwiązanie łączące najnowsze rozwiązania w zakresie pomiaru zużycia mediów, inteligentnych terminali transmisyjnych realizujących dwustronną komunikację z aplikacją informatyczną. Możliwość stałego monitorowania zużycia mediów wraz z narzędziem pozwalającym reagować na zaistniałe sytuacje sprawia, że OPTIMAL SMART HUB jest naprawdę inteligentnym systemem zarządzania mediami.

OPTIMAL SMART HUB składa się z:

–        platformy informatycznej Optimal Smart Metering HUB (SMH),

–        terminali komunikacyjnych Optimal Smart Terminal (SMT),

–        Inteligentnych liczników (energia elektryczna, ciepło, gaz),

–        Innych urządzeń pomiarowych (pomiar temperatury, czujnik dymu itd.),

–        urządzenia sterujące.

OPTIMAL SMART HUB łączy układy pomiarowe i inne urządzenia poprzez inteligentne terminale komunikacyjne (SMT) z innowacyjną platformą informatyczną pozwalająca na gromadzenie on-line danych pomiarowych, bieżącą ich analizę i zwrotne generowanie sygnałów sterujących (np. włącznie/wyłączenie)

Obszary zastosowania dla OPTIMAL SMART HUB to: 

 1. Monitorowanie zużycia i jakości energii, ciepła lub gazu w przedsiębiorstwach przemysłowych (monitoring zakupu, zużycia poszczególnych linii lub procesów technologicznych, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).
 2. Monitorowanie zużycia mediów przez poszczególne linie technologiczne i urządzenia (w tym dla potrzeb chłodnictwa, klimatyzacji, oświetlenia, ogrzewania, produkcji sprężonego powietrza).
 3. Ocena efektów wdrożonych działań energooszczędnościowych.
 4. Monitoring stanów nieustalonych takich jak: zanik fazy, ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, przekroczenia mocy.
 5. Gromadzenie i analiza danych pomiarowych na potrzeby grup zakupowych.
 6. Optymalizacja zakupów i kosztów mediów.
 7. Współpraca z urządzeniami monitorującymi otwarcie przegrody, czujnikami temperatury, czujnikami zadymienia itd..
 8. Współpraca z systemami automatyki przemysłowej i sterowania procesami;
 9. Monitoring (kamery, mikrofony iButton).
 10. Zdalny odczyt liczników w budynkach wielolokalowych.
 11. Zdalne odczyty liczników z obiektów rozproszonych.
 12. Monitorowanie pracy urządzeń poprzez ustawienie alarmów.
 13. Zdalna synchronizacja zegara liczników.
 14. Możliwość zdalnej zmiany konfiguracji ustawień liczników.
 15. Zdalne sterowanie pracą urządzeń (włącz/wyłacz).

Korzyści wynikające z wdrożenia OPTIMAL SMART HUB to:

 1. Ograniczenia kosztów funkcjonowania firmy poprzez wskazywanie miejsc oszczędności energii:

–         analiza wykorzystania i zużycia energii elektrycznej, ciepła i innych mediów,

–         realizacja wniosków i zaleceń z przeprowadzonych audytów energetycznych,

–         identyfikacja obszarów znaczącego ich wykorzystania i zużycia,

–         identyfikacja i ograniczenie strat,

–         identyfikacja awarii i stanów nienormalnych,

–         bieżące raport i analizy,

–         optymalizacja kosztów zakupu i zużycia mediów,

–         poprawa wyniku energetycznego.

 1. Poprawa efektywności i komfortu pracy personelu służb technicznych.
 2. Wzrost świadomości pracowników w zakresie ograniczania wykorzystania energii.
 3. Realizacja celów energetycznych określonych w systemach zarządzania energią,
  w szczególności zapisów ustawy o efektywności energetyczne i Polskiej normy PN-EN ISO 50001. 

Proces wdrożenia systemu OPTIMAL SMART HUB przebiega następująco:

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego polegającego na:

–          analizie dokumentacji technicznej,

–          wizji lokalnej,

–          identyfikacji punktów największego zużycia mediów lub generacji ich strat,

–          sporządzeniu planu opomiarowania z uwzględnieniem istniejących układów pomiarowych,

–          sporządzeniu wyceny.

 1. Zabudowy układów pomiarowych zgodnie z zatwierdzonym planem opomiarowania.
 2. Podłączenie terminali SMT do istniejących urządzeń pomiarowych, które nie są wyposażone we własne modemy transmisji.
 3. Konfiguracja urządzeń pomiarowych (liczników) do współpracy z terminalami SMT;
 4. Konfiguracja terminali SMT do współpracy z platformą Smart Metering HUB.
 5. Konfiguracja połączenia z licznikami wyposażonymi we własne modemy transmisji.
 6. Uruchomienie zdalnej transmisji danych pomiarowych i ich konwersja do wspólnego formatu.
 7. Konfiguracja narzędzia Smart Metering HUB (agregacja grup pomiarów, ustawienie alarmów i powiadomień, ustanowienie protokołów działań zwrotnych np. zdalne sterowanie wyłącznikami zainstalowanymi w/przy licznikach).
 8. Personalizacja analiz i raportów do zindywidualizowanych potrzeb Przedsiębiorstwa lub Gminy.

  DLACZEGO WATRO WYBRAĆ OPTIMAL SMART HUB?

Przewaga OPTIMAL SMART HUB, w stosunku do podobnych znanych na rynku rozwiązań, to:

–  Jedno urządzenie realizujące wszystkie funkcjonalności.

–  Zintegrowany i w pełni adoptowalny system informatyczny.

–  Możliwość dostosowania jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb.

–  Atrakcyjne warunki płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb.