Jak zarządzać energią w przedsiębiorstwie?


Jak zarządzać energią w przedsiębiorstwie?

Coraz wyższe rachunki za prąd zmuszają przedsiębiorców do optymalizacji kosztów i zmian w zarządzaniu energią. Wbrew powszechnym opiniom zamiana żarówek na energooszczędne, czy nawet kompleksowa wymiana oświetlenia, nie wystarczą. Przedsiębiorca powinien pomyśleć o tym, jak zmienić cały system zarządzania energią w budynku.

Analiza

Przed inwestycją w jakiekolwiek działania warto przeprowadzić rzetelną i szczegółową analizę. Powinna zawierać m.in. określenie kosztów zużycia energii, dopasowania parametrów dystrybucyjnych, przegląd umów z dostawcami prądu, a nawet techniczną inwentaryzację budynków, instalacji oraz urządzeń. Takie badanie pozwoli wykryć przyczyny powstania ponadnormatywnych kosztów i uniknięcia ich w przyszłości.
Ilość czynników poddanych analizie może być przytłaczająca. Warto zatrudnić w tym celu specjalną firmę, które nie tylko wygeneruje raport, ale również opracuje plan działania z konkretnymi wskazówkami jak oszczędzać energię elektryczną. Specjalista orzeknie, czy potrzebna jest jedynie wymiana urządzeń, modernizacja układów zasilania, czy wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań takich jak np. instalacja fotowoltaiczna.
Jak widać, sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej jest naprawdę sporo, dlatego
warto zaczerpnąć najpierw opinii eksperta. Zarządzanie energią w obiektach komercyjnych i przemysłowych obarczone jest wielką odpowiedzialnością. Rzetelna analiza energetyczna musi być poparta wiedzą zarówno w kwestii prawnej, jak i technicznej.

Sposoby na to, jak oszczędzać energię elektryczną

Zarządzanie energią w obiektach komercyjnych wymaga szeregu innych rozwiązań niż w przypadku gospodarstwa domowego. Oto kilka sposobów na oszczędzenie prądu.

Modernizacja układów zasilania

Sprzedawcy energii elektrycznej mają tendencje do zawyżania stawek. Jeśli klient nie posiada zmodernizowanego układu, może oferować dużo większe stawki, niż rynkowe. Aby zmniejszyć koszty rachunków za prąd w przedsiębiorstwie, często warto zdecydować się na zmianę dystrybutora, jednak nie jest to wcale takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę, należy posiadać układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodny z wymaganiami technicznymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Modernizacja obejmuje zwykle wymianę przekładników, tablic pomiarowych, liczników, urządzeń transmisyjnych oraz stosownych protokołów odbiorczych. Choć to dość spory wydatek (10 000-35 000 zł netto) jak najbardziej wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej – inwestycja zwraca się zwykle w ciągu kilku miesięcy.

Kompensacja mocy biernej

Jeśli na rachunku często widnieją koszty ujęte jako „moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa” należy pomyśleć o zastosowaniu układu kompensacji mocy biernej. Moc bierna to nic innego jak energia, która wytwarzana jest jako efekt uboczny, której do niczego nie potrzebujemy. Inaczej mówiąc, moc bierna służy jedynie do utrzymania warunków, w jakich pracuje urządzenie, nie jest natomiast wykorzystywana na potrzeby samej jego pracy. Największe pokłady mocy biernej generowane są przez chłodziarki, silniki indukcyjne, oświetlenie LED oraz zasilacze awaryjne do komputerów (UPS). Zwykle moc bierna tych urządzeń stanowi ok. 20-50% całkowitej sumy kosztów zużytej energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie. Kompensacja mocy biernej redukuje te koszty praktycznie do minimum. Można powiedzieć, że układ kompensacji mocy biernej to urządzenie do zmniejszenia zużycia prądu.

Ekologiczne źródła energii

Aby zminimalizować koszty rachunków za prąd, warto zdecydować się na zastosowanie alternatywnych źródeł energii takich jak: kogeneracja czy fotowoltaika. Zainstalowanie tego typu technologii pozwala usamodzielnić się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Dzieje się to dlatego, że bieżąca produkcja energii zużywana jest na własne potrzeby przedsiębiorstwa, natomiast nadwyżka wysyłana jest do sieci energetycznej, a potem sprzedawana do zakładu energetycznego. Jak widać, system zarządzania energią oparty na fotowoltaice przynosi zyski zarówno wykorzystującej je firmie, jak i całemu środowisku.

Układ fotowoltaiczny do mocy 50kWp nie wymaga tworzenia specjalnych projektów i uzyskania zezwoleń, dlatego często decydują się na nie również gospodarstwa domowe. Instalacja fotowoltaiczna to urządzenie do oszczędzania prądu, które redukuje ogólny poziom jego wykorzystania, dlatego koszt instalacji dotowany jest po części przez państwo.

Innym, niezależnym źródłem wytwarzania energii są paliwa gazowe i technologia kogeneracyjna, która zmienia energię chemiczną paliwa pierwotnego do postaci ciepła i prądu. Technologia ta wykorzystywana jest głównie w dużych zakładach przemysłowych – pozwala zminimalizować koszty, zaoszczędzić energię elektryczną, a także znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
DSR

Kolejnym sposobem na ucięcie kosztów związanych z energią elektryczną jest skorzystanie z usługi DSR oferowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operator systemu przemysłowego oferuje wynagrodzenie w zamian za czasowe obniżenie zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie jej poboru. Dzięki temu państwo zyskuje rezerwę na wypadek nieprzewidywanych okoliczności. DSR pomaga również w zachowaniu równowagi pomiędzy popytem a możliwością wytworzenia energii elektrycznej.

Użytkownikiem usługi DSR może być każdy podmiot przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który posiada zdolność redukcji lub przesunięcia zapotrzebowania wytwarzanej energii. Dodatkowym warunkiem jest pozytywna weryfikacja przez operatora systemu. Reasumując, podmiot chcący skorzystać z usługi musi posiadać odpowiedni układ pomiarowy, który umożliwia rozliczenie. Co ważne, stroną umowy mogą być również mniejsze przedsiębiorstwa, które nie do końca samodzielnie zarządzają energią – wystarczy, że skontaktują się z tzw. agregatem, czyli firmą reprezentującą interesy odbiorców w relacjach z Polską Siecią Elektroenergetyczną (PSE).

Optimal Smart HUB

W skorzystaniu z usługi DSR pomoże z pewnością nowoczesne narzędzie do zarządzania mediami w przedsiębiorstwach. Jednym z takich narzędzi jest Optimal Smart Hub – informatyczna platforma do monitorowania, mierzenia oraz analizowania otrzymanych pomiarów w czasie rzeczywistym. Oprócz energii elektrycznej Optimal Smart pozwala kontrolować zużycie ciepła i gazu. Wymierną korzyścią korzystania z platformy jest monitorowanie kosztów zakupu i zużycia mediów przez poszczególne linie technologiczne i wszystkie elektroniczne urządzenia (m.in. systemy automatyki przemysłowej, czujniki temperatury, czujniki zadymienia itp.) Optimal Smart Hub to system zarządzania energią w całym budynku. Dzięki wbudowanym strażnikom mocy system jest w stanie uchronić przedsiębiorców przed nadmiernie wysokimi opłatami za prąd.

Dobry PR i przyszłość pokoleń

Oszczędność jest tylko jednym z powodów, dla którego przedsiębiorstwa powinny dbać o jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Nie można zapomnieć o zbiorowej odpowiedzialności za dobro i przyszłość naszej planety. Oszczędne zarządzanie energią przyniesie nie tylko korzyści PR-owe samej firmie, ale również wymierne profity przyszłym pokoleniom.