Kogeneracja i DSR – narzędzia wspomagające rozwój efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Kogeneracja i DSR – narzędzia wspomagające rozwój efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Co zrobić, żeby płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną i jednocześnie spełniać wymagania oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska? Z pomocą przychodzą dwa innowacyjne rozwiązania kogeneracja energii oraz usługa DSR. 

Kogeneracja energii

Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym tzw. skojarzeniu. Pomysłodawcy kogeneracji postanowili wykorzystać fakt, że klasyczne elektrownie produkują prąd, wytwarzając duże ilości niewykorzystanego ciepła do zwiększenia wydajności energetycznej. W porównaniu do innych dwu etapowych metod wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wydajność energetyczna systemu skojarzonego (czyli kogeneracji) jest o 30% wyższa. 

Zalety kogeneracji 

Kogeneracja energii jest korzystna zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia – pozwala zaoszczędzić ilość zużywanego paliwa, dzięki czemu zmniejsza również emisję dwutlenku węgla. Kogeneracja przynosi również spore oszczędności pieniężne. Korzystanie z tej metody wytwarzania ciepła i energii pozwala zmniejszyć koszty jej wytwarzania i uniknąć podwyżek. Koszty powstania samego systemy kogeneracji są oczywiście dość spore, ale zwykle inwestycja zwraca się w ciągu kilku lat. Kolejną zaletą kogeneracji energii jest niezależność energetyczna. Usamodzielnienie się od zewnętrznych dostawców energii zwiększa bezpieczeństwo energetyczne firmy. Wdrożenie systemu skojarzonego zapewnia ciągłość dostaw energii oraz jej stabilność kosztów.

Wady kogeneracji

Jedną z największych wad kogeneracji, która jest wyolbrzymiana to koszty i czas związane z jej wdrożeniem. O ile w przypadku powstających przedsiębiorstw i budynków nie są aż tak wysokie. Ważne jest jednak to, że na poczet kogeneracji energii można otrzymać dodatkowe źródła finansowanie w postaci dotacji oraz stałych dopłat z URE. Wadą podnoszoną przez nieświadomych „specjalistów” wdrożenia nowej metody wytwarzania energii jest również długa procedura. My wraz z naszym zespołem zapewniamy pełna obsługę wszystkich procedur, jakie są wymagane, a by wdrożyć kogenerację, u klienta. Do uzyskania maksymalnej efektywności instalacji kogeneracyjnej, konieczne jest określenie zapotrzebowania na ciepło i prąd.

DSR

Energia w Polsce regulowana jest m.in. za pomocą rynku mocy oraz DSR. Aby wytłumaczyć, czym jest DSR, w pierwszej kolejności należy zaznajomić się z pojęciem rynku mocy. To nowe rozwiązanie regulacyjne mające na celu lepsze zarządzanie energią. Rynek mocy niesie ze sobą zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie jak informuje Polska Sieć Energetyczna “transakcjom kupna-sprzedaży będzie podlegać nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci”. W Polsce obrót mocą dyspozycyjną netto odbywa się właśnie dzięki DSR.

DSR (demand side response) to usługa polegająca na dobrowolnym obniżeniu lub przesunięciu w czasie poboru energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego. Usługa świadczona jest przez odbiorców używanej energii elektrycznej, którzy zdobyli certyfikat ORed. Wykonanie usługi nagradzane jest oczekiwanym wynagrodzeniem. 

Zalety DSR

Niewątpliwą zaletą usługi DSR w skali całego społeczeństwa jest zmniejszenie ryzyka zakłóceń zasilania energią elektryczną. Dla podmiotów świadczących usługę zaletę DSR stanowią: dodatkowe przychody, oszczędności w ramach przedsiębiorstwa, poprawa efektywności energetycznej oraz korzyści wizerunkowe. Udział przedsiębiorstwa w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej przynosi również korzyści w postaci samoświadomości dotyczącej sposobu i ilości wykorzystywania energii. 

Wady DSR 

Podobnie jak w przypadku Kogeneracji energii, wadą usługi demand side response może okazać się duża ilość biurokracji związana z ubieganiem się o wydanie odpowiedniego certyfikatu. Dlatego nasz zespół doradza i przeprowadza klientów przez ten proces.