Audyt efektywności energetycznej

 

 

Audyt efektywności energetycznej to działanie, które pozwala ocenić zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie oraz zredukować ponoszone w związku z tym koszty. Firmy przeprowadzają audyt efektywności energetycznej najczęściej wtedy, gdy starają się o tzw. BIAŁE CERTYFIKATY, czyli zaświadczenia potwierdzające osiągnięcie oszczędności w gospodarowaniu energią.

Białe certyfikaty stanowią potwierdzenie zaoszczędzonej energii w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.  Wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej co znaczy, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji. 

Oszczędność energii musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Przedsiębiorstwa zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć już zrealizowanych, pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

W dobie rosnących cen prądu, rozsądne zarządzanie energią elektryczną staje się priorytetem dla wielu firm. Eksperci przeprowadzający audyt efektywności energetycznej dokonują inwentaryzacji technicznej budynków, instalacji oraz urządzeń, a także szczegółowo określają czynniki, które wpływają na zużycie energii w firmie.

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które mogą zostać objęte wydaniem białych certyfikatów, określa art. 19.1 Ustawy
o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184).

 Należą do nich, m.in.:
1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:

  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;:

  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

 

UZYSKAJ ZWOLNIENIE Z PODATKU AKCYZOWEGO

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

POMOC W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE