Skip links

Edukacja ESG dla mniejszych firm: Jak skutecznie realizować wymogi FITfor55?

Mając na uwadze coraz bardziej eksponowany temat ESG oraz wymogów związanych z realizacją strategii FITfor55, które zaczynają dotykać coraz to mniejszych przedsiębiorców, chcemy Państwu zwrócić uwagę na kwestie, które umykają w trakcie realizacji codziennych spraw, a są koniecznością i warto się przegotować do nich wcześniej.

Przybywa obowiązków w zakresie realizacji wymogów formalnych wynikających z poszczególnych przepisów szeroko rozumianej ochrony środowiska! Zaczynając od najstarszych – obliczania opłat za korzystanie ze środowiska połączonych ze składaniem sprawozdań do urzędu marszałkowskiego,  po nowy wymóg raportowania całkowitego poziomu emisji  gazów cieplarnianych wbudowanych w  importowane towary w ramach tzw. sprawozdania CBAM. Co prawda świadomość przedsiębiorców w zakresie realizacji poszczególnych obowiązków „środowiskowych”  wzrasta, niemniej brak jest widocznych kampanii informacyjnych w tym zakresie. Wielu mikro / małych przedsiębiorców nadal nie ma wiedzy chociażby w kwestii wymogów raportowania do tzw KOBIZE ( wymaganego nawet przy eksploatacji chociażby 1 samochodu służbowego lub  zwykłej kotłowni,  klimatyzacji itp) czy BDO (nie tylko ewidencja odpadów ale także sprawozdawczość związana z opakowaniami, w które zapakowane są produkty wprowadzane na rynek) i wielu innych, w tym najczęściej zapominanej sprawozdawczości  dotyczącej tzw. „deszczówki”. Brak składania wymaganych prawem sprawozdań/raportów, spowoduje nałożenie grzywny lub kar administracyjnych,   których wysoka wartość może nas zaskoczyć.  Obowiązków będzie przybywać , szczególnie w sferze związanej z klimatem. Obecnie wyliczanie emisji, w tym CO2 i innych gazów cieplarnianych  (dla dużych podmiotów już wymagane raportem niefinansowym),  staje się coraz głośniejszym argumentem w konkurowaniu o klienta. Deklarowanie  redukcji śladu węglowego znacząco poprawia wizerunek firmy i  jej atrakcyjność dla szybko poszerzającej się grupy klientów kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań. www.trienergy.com.pl

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie!