Kompensacja mocy biernej

kompensacja mocy biernej katowice

Profesjonalne pomiary jakości energii elektrycznej. zastosowanie urządzeń redukujących straty i ponadnormatywne opłaty wynikające z kar za energię bierną.

Kompleksowa obsługa w zakresie badań, doboru optymalnych urządzeń oraz różnych modeli finansowania inwestycji.

Kompensacja energii biernej – na czym polega?

Straty wynikające ze zbyt dużego zużycia energii elektrycznej mogą być bardzo bolesne dla wielu współczesnych przedsiębiorstw – ceny prądu nieustannie rosną, a dynamicznie rozwijająca się technologia zmusza właścicieli firm do inwestowania w kolejne urządzenia zużywające energię. W takiej sytuacji pomocna może okazać się kompensacja mocy biernej dla firm, czyli narzędzie pomagające zredukować zbędne koszty na fakturach za energię elektryczną.

Kompensacja mocy biernej to nieponoszenie kosztów kar nakładanych przez OSD za wprowadzane do sieci zakłócenia.. Warto podkreślić, że bierna moc indukcyjna, którą wytwarzają urządzenia, nie jest zużywana na ich pracę. Kompensacja polega na zastosowaniu urządzeń , które będą niwelowały energię bierną wprowadzaną do sieci i mierzoną przez OSD.

  • Czy na Państwa fakturach za energię elektryczną występują niezrozumiałe pozycje kosztowe, które operator opisuje jako moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa ?
  • Czy jest to koszt cykliczny i chcielibyście się go pozbyć ?

Jesteś zainteresowany kompensacją mocy biernej dla Twojego przedsiębiorstwa? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

530 112 530

 

Gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstiwe

Moc bierna jest kategorią charakterystyczną dla elektrotechniki obwodów prądu przemiennego. Energia bierna, która w sensie fizycznym nie ma istoty energii. W celu utrzymania pożądanej jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, powinna być na bieżąco bilansowana, podobnie jak moc i energia czynna. Gospodarka mocą bierną jest więc elementem problematyki racjonalnego wykorzystywania surowców i użytkowania energii. Problematyka techniczna dotyczy stabilnego funkcjonowania systemu z uwzględnieniem problemu efektywności energetycznej procesów. Zapotrzebowanie na moc i energię bierną wynika z użytkowania urządzeń z elementami reaktancyjnymi, również w warunkach pogorszonej jakości napięcia, naturalne zapotrzebowanie wykazują ponadto elementy sieci i układów przesyłowych. Zmiany w technice i preferencjach użytkowania energii tworzą nowe zadania i problemy, początkowo rozwiązywane na gruncie teoretycznym. Teoria dostarcza modele, badając i rozwijając problematykę efektywnego wykorzystania energii.

Przy obecnym podejściu do przedstawionego wyżej problemu, praktycznie jedyną motywacją do ograniczania poboru energii biernej przez instalowanie u odbiorców układów kompensacji są opłaty za ponad umowny pobór energii biernej. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym takimi opłatami w Polsce mogą zostać obarczeni praktycznie wszyscy odbiorcy, również zasilani napięciem poniżej 1 kV, jeżeli tak zostało określone w umowie z dystrybutorem, umowie kompleksowej lub w warunkach przyłączenia.

Kompensacja mocy biernej – obliczenia

Z dodatkowymi kosztami związanymi z wytworzeniem mocy biernej najczęściej borykają się firmy, w których wykorzystywane są maszyny z silnikami indukcyjnymi, urządzenia chłodnicze czy też lampy LED lub serwery. W większości przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu sprzęt koszty energii biernej sięgają od 20% do 50% wydatków za energię. Układy kompensacji mocy biernej oferowane przez firmę Tri Energy mogą zredukować zbędne koszty i przyczynić się do poprawy kondycji finansowej całego przedsiębiorstwa. Kompensacja energii biernej to inwestycja, która przynosi zyski w szybkim czasie!

kompensacja mocy biernej zmniejsza koszty ze energię w firmie

Energia bierna na fakturze za energię elektrycznę

Kompensacja mocy biernej to działanie konieczne z punktu widzenia optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Moc bierna, energia bierna indukcyjna, energia bierna pojemnościowa czy też współczynnik mocy tg   to pojęcia, które często występują na fakturach za energię elektryczną.

Co oznaczają?

Przede wszystkim dodatkowe, niepotrzebne koszty. Energia bierna wpływa niekorzystnie na parametry sieci dystrybucyjnej w związku z czym należy ją ograniczać. Zakłady Energetyczne starają się zmusić Odbiorców do zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej wprowadzając dodatkowe opłaty za przekroczenie dopuszczalnego współczynnika mocy tg  oraz obciążają Odbiorcę kosztami za oddaną energię bierną pojemnościową.

Ale skąd się ta bierna bierze  i na co komu kompensacja mocy biernej?

Otóż wszystko tkwi w charakterze odbiorników/urządzeń, które zasilamy z naszej sieci elektrycznej. Niektóre z nich aby rozpocząć i normalnie kontynuować swą pracę muszą stworzyć dla siebie odpowiednie warunki pracy i tak np. silnik elektryczny indukcyjny musi wytworzyć pole magnetyczne i w tym celu zużywa energię, którą nazywamy bierną indukcyjną. Energia ta nie jest spożytkowana na pracę jaką wykonuje urządzenie tylko na utrzymanie warunków w jakich pracuje, a płacić za nią trzeba… to tak jak z przenoszeniem ciężaru z jednego miejsca w drugie – musimy go podnieść,  a potem opuścić no i tak naprawdę zużyć na to dodatkową energię a ona nic specjalnie do tego manewru nie wnosi. Krótko rzecz ujmując, kiedy mamy problem z energią bierną pobraną czyli indukcyjną to aby ją zniwelować należ zastosować urządzenia, które będą oddawały energię bierną i takie działanie to właśnie kompensacja mocy biernej.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych coraz częściej obciążają Odbiorców kosztami za nadwyżkę poboru energii biernej. Niestety jest to zgodne z taryfami usług dystrybucyjnych zatwierdzonymi przez URE i w przypadku zarejestrowania przez licznik elektroniczny takich nadwyżek odbiorca musi ponosić dodatkowe koszty. Powyższy problem dotyczy szczególnie odbiorców posiadających urządzenia chłodnicze, maszyny z silnikami indukcyjnymi lub dużą ilość UPS-ów do zasilania komputerów lub oświetlenia LED. W większości firm energia bierna  to koszty stanowiące od 20 do nawet 50 % sumy wydatków związanych z energią elektryczną. Są to koszty, które można zlikwidować niemal w całości, stosując układy kompensacji mocy biernej. Zwrot środków zainwestowanych w taki układ następuje w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy.

 

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
zadzwoń lub napisz do nas

530 112 530