Skip links

LEAN & GREEN

ŚLAD WĘGLOWY

Coraz większe zainteresowanie skupia się na energii pochodzącej w 100 % ze źródeł odnawialnych, tzw. energii zielonej. To najprostsza droga do redukcji śladu węglowego w przedsiębiorstwie. Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa czy konkretnego produktu niesie wymierne korzyści. Przede wszystkim stanowi punkt wyjścia do opracowania polityki klimatycznej, której konsekwencją powinien być plan działań zmierzający do ograniczania emisji gazów cieplarnianych a to znacząco poprawia wizerunek firmy i atrakcyjność dla klientów kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju. Idea minimalizowania śladu węglowego koreluje z aspektem ekonomicznym, gdyż pozwala monitorować zużycia energii, ciepła i paliw na każdym etapie produkcji czy cyklu życia samego produktu. W efekcie pobudza czynnik decyzyjny, aktywujący działania prowadzące z jednej strony do minimalizacji kosztów, z drugiej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wydaje się, że przedsiębiorcy posiadają już świadomość wpływu ich działalności na środowisko, z uwagi na obowiązujące od wielu lat wymogi sprawozdawcze, w zakresie chociażby obliczania opłat za korzystanie ze środowiska czy raportowań do KOBIZE (nawet przy posiadaniu tylko 1 samochodu służbowego czy zwykłej kotłowni zakładowej). Zatem obliczanie śladu węglowego to jedynie następstwo już wykonywanych działań na rzecz ochrony środowiska, którym powinna przyświecać zależność: im mniejsze koszty tym niższa emisja i odwrotnie.

ESG ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Kryteria ESG staną się niebawem obowiązkowe dla większości firm w UE. Będą one oznaczać nie tylko raportowanie swojego śladu węglowego, ale również odpowiedzialność społeczną danej firmy za jej działania i zmiany w zarządzaniu. Kwestie ESG dotykają wszystkich obszarów funkcjonowania firm i wiążą się z szeregiem nowych regulacji. Nawet jeśli regulacja wprost nie dotyczy danej firmy, duże przedsiębiorstwa coraz mocniej wpływają na praktyki swoich mniejszych kontrahentów w zakresie ESG. Wymogi stojące przed firmami i w kontekście ESG są wypadkową oczekiwań wielu uczestników rynku, konsumentów, pracowników, inwestorów, regulatorów, a w konsekwencji także k

OPTYMALIZACJE LEAN

Pozwalają zidentyfikować otaczające nas marnotrawstwa w procesach a także wskazują jak wyeliminować marnotrawstwa poprawiając tym samym efektywność. Lean porządkuje stanowiska pracy, poprawiając ergonomię pracy, ,a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo. Wprowadza ustrukturyzowaną i zrozumiała komunikację, dzięki której poprawia się świadomość oraz organizacja pracy a co za tym idzie zwiększa się wydajność, zmniejszają straty i eliminują błędy. Lean angażuje pracowników w eliminowanie problemów. Lean-u się nie wdraża Lean-em się staje

Jeśli jesteś zainteresowany przybliżeniem tych tematów lub szukasz konkretnych rozwiązań zostaw nam swój nr telefonu i NIP



    Ta strona korzysta z plików cookie!