Modernizacja układów zasilania

Modernizacja układów zasilania

dostosowanie układów do procesu tpa, rozbudowa sieci, trafostacje.

Modernizacja układu pomiarowego do TPA to dostosowanie go do obowiązujących zasad. Aby odbiorca mógł skorzystać z możliwości jakie daje rynek energii, czyli samodzielnie wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i korzystniejszą dla siebie ofertę, powinien posiadać układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodny z wymaganiami technicznymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dystrybutor wiedząc, że odbiorca nie posiada zmodernizowanego układu może oferować stawki gorsze niż rynkowe. 

Obowiązująca w Polsce zasada TPA (Third-party Access) daje Odbiorcy możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest dostosowanie układów pomiarowych do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD) ogłaszanych przez Spółki Dystrybucyjne.

W przypadku taryf A i B układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i do niego należy ewentualne dostosowanie układu do aktualnych wymagań. Przed planowaną modernizacją należy wystąpić do Operatora Sieci o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego. W oparciu o te warunki należy opracować i uzgodnić z Operatorem projekt techniczny a następnie przeprowadzić modernizację zakończoną odbiorem technicznym przedstawiciela Operatora wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do TPA.

 

Doradzamy w zakresie Projektowania, wykonawstwa i doboru źródeł finansowania modernizacji sieci energetycznych firm.

530 112 530

 
 

Nasza firma wykonuje kompleksowe modernizacje rozliczeniowych układów pomiarowych zapewniając ich dostosowanie do TPA począwszy od projektu i uzgodnień z Zakładem Energetycznym poprzez wymianę przekładników, tablic pomiarowych, liczników energii i urządzeń transmisyjnych, a na stosownych protokołach odbiorczych skończywszy.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że dostosowanie układu pomiarowego jest również pomocne przy negocjacjach cenowych z dotychczasowym Sprzedawcą energii, który stara się zatrzymać klienta.

Średni koszt modernizacji układów pomiarowych dla Klientów korzystających ze średniego napięcia wynosi od 10 000 do 35 000 zł netto. Jest to koszt jednorazowy i konieczny do poniesienia, w perspektywie ogólnokrajowej wymiany liczników na elektroniczne -wymagania OSD oraz stosowne zapisy Prawa Energetycznego.

 

Z naszego doświadczenia, jak i analizy rynku cen odbiorców (którzy nie przystosowali układów zgodnie z zasadą TPA) wynika, że nakłady poniesione na modernizację zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy i zależne są od wysokości obecnych cen sprzedaży zaproponowanych przez lokalnych dystrybutorów energii. Dodatkowo, dzięki instalacji nowego układu, można również zastosować urządzenia do monitoringu parametrów zużycia energii, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia oszczędności poprzez efektywne zarządzanie energią elektryczną w danym przedsiębiorstwie.

Specjalnie dla naszych Klientów wraz z wybranymi sprzedawcami energii elektrycznej przygotowaliśmy unikatowym produkt, który umożliwia połączenie modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego ze zmianą sprzedawcy energii i wliczenie kosztów modernizacji układu do cen energii elektrycznej. Dodatkowo wraz z naszym partnerem finansowym znajdziemy dla Państwa najlepsze produkty finansowe – leasing, kredyt.

 

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
zadzwoń lub napisz do nas

530 112 530