Skip links

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Systematyczne wykonywanie audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach jest wymagane — reguluje to Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek ten należy realizować co 4 lata, a dotyczy on przedsiębiorców określonych w ustawie z dn. 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), wyłączając małych lub średnich przedsiębiorców, a także mikroprzedsiębiorców. Z jednej strony audyt energetyczny przedsiębiorstw to obowiązek, czasami generujący niemały koszt, a z drugiej jest on kopalnią wiedzy na temat specyfiki profilu energetycznego firmy, jak również doskonałą mapą działań oraz inwestycji. Te z kolei prowadzą do poprawy efektywności energetycznej, uzyskania związanych z nią oszczędności, a także służą jako materiał do stworzenia planu osiągnięcia niezależności energetycznej.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw — korzyści

Audyty to także forma analizy wszystkich parametrów zużywanych mediów energetycznych przez przedsiębiorstwo takich jak energia elektryczna, gaz, ciepło czy sprężone powietrze. Profesjonalne pomiary, ekspercka analiza, raporty i wnioski oraz optymalne dopasowanie to prosta droga do uzyskania oszczędności, wdrażania niezależności energetycznej oraz ewolucji w kierunku zielonej energii, w tym także ograniczania śladu węglowego. Doświadczenie oraz kompetencje pozwalają na wdrażanie projektów prowadzących do znaczących zmian w zakresie zużycia mediów, generując przy okazji możliwości nabycia wiedzy co do obszarów, które umożliwią odzyskanie części nakładów z różnych programów wsparcia przedsiębiorstw. Audyt energetyczny dla firm jest obowiązkowy, dotyczy zużycia energii w każdej postaci, ale nie wiąże się z systemem białych certyfikatów.

Profesjonalny audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Analiza modernizacji przeprowadzonych w obrębie przedsiębiorstwa, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, kończy się opracowaniem raportu wskazującego na wszystkie kluczowe parametry, a także pokazującego, w jaki sposób jeszcze bardziej udoskonalić funkcjonowanie firmy. Audyt wykonywany przez specjalistów zawiera informacje dotyczące rocznej oszczędności energii finalnej (kWh/rok) wynikającej z inwestycji — zrealizowanych bądź planowanych. To obowiązkowy krok w kwestii zużycia szeroko rozumianej energii, stanowiący kluczowy element procesu poprawy efektywności energetycznej, jak również uzyskiwania korzyści ze sprzedaży PMEF (tzw. białych certyfikatów).

Specjaliści z firmy TriEnergy zajmują się zatem przeprowadzaniem profesjonalnych audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw, które stanowią pierwszy, ale niezwykle istotny krok na drodze do redukcji kosztów eksploatacji mediów, niezależności energetycznej oraz wdrażania rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do współpracy z nami!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa: obszary objęte uwagą audytora

Audyty energetyczne przedsiębiorstw to szansa na zidentyfikowanie nieprawidłowości, a także możliwości poprawy w zakresie efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędności oraz bardziej ekologiczną działalność. W trakcie audytu wykryć można między innymi:

  • nieszczelności w systemach grzewczych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych albo słabą izolację budynku. Uszczelnienie czy modernizacja izolacji stanowić będzie odpowiedź na niepotrzebne straty ciepła i energii;
  • przestarzałe oświetlenie — w trakcie audytu może np. okazać się, że firma zużywa zbyt dużo energii na oświetlenie z powodu przestarzałych i nieefektywnych źródeł światła. Na podstawie raportu można zmodernizować system, przechodząc na energooszczędne oświetlenie LED oraz dodatkowo montując czujniki ruchu, by światło włączało się tylko wtedy, gdy jest potrzebne;
  • nieefektywne systemy HVAC — przestarzałe systemy ogrzewania, wentylacji lub klimatyzacji mogą zużywać ogromne ilości energii. Przeprowadzenie gruntownej modernizacji pozwoli znacząco zmniejszyć wydatki;
  • drobne usterki — w trakcie audytu może się okazać, że zaniedbano konserwacje urządzeń i systemów, przez co znacząco spadła wydajność energetyczna, a w firmie zużywa się więcej energii, niż jest to faktycznie potrzebne. W takim przypadku może wystarczyć zwiększenie częstotliwości prac konserwatorskich, by utrzymać urządzenia w dobrym stanie, a rachunki na niskim poziomie;
  • zbyt duże obciążenie energetyczne, czyli zużywanie o wiele więcej energii w firmie, niż jest to realnie potrzebne. To np. nadmierne obciążanie systemów lub nieefektywne zarządzanie energią;
  • ewentualne możliwości wprowadzenia nowoczesnych technologii sprzyjających energooszczędności, np. montażu paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła w celu ograniczenia zużycia energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu — przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa albo obowiązkowy audyt energetyczny dla firm.

FAQ

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw tzn. firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, a jego celem jest określenie potencjalnych oszczędności energii.

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, a jego celem jest określenie potencjalnych oszczędności energii.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to koszt kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych co uzależnione jest od stopnia skomplikowania inwentaryzacji i opracowania opisu 95 % odbiorów energii w przedsiębiorstwie.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny powinien wykonać podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorstwa posiadający wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów.

Co jest potrzebne do audytu energetycznego?

Wypełnienie ankiety, wizja lokalna, analiza dokumentacji oraz stanu rzeczywistego.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy. Jest wymagany w przypadku, gdy przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce pozyskać białe certyfikaty. Wymagany także w ramach konkretnych programów, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Kiedy wymagany jest audyt energetyczny?

Audyt wymagany jest w momencie przekroczenia wskazanych w ustawie parametrów firmy.

Ta strona korzysta z plików cookie!