Skip links

BHP a urządzenia energetyczne

Prace przy urządzeniach energetycznych w firmach prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą określenie funkcji, zasad, warunków, nadzoru i wielu innych elementów. Bez takiej instrukcji pracodawca naraża się na kary podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy a co gorsze może być odpowiedzialny za ewentualny niebezpieczny wypadek spowodowany przez niedouczonego pracownika. Wszystkie firmy pracujące z wykorzystaniem wysokiego i średniego napięcia powinny obligatoryjnie posiadać takie instrukcje i szkolić z nich swoich pracowników.

Ta strona korzysta z plików cookie!