Skip links

Świadectwa efektywności energetycznej URE

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za efekt energetyczny (oszczędność energii) uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju świadectw jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. W uproszczeniu jest to element systemu świadectw za podniesienie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty poświadczają zaoszczędzenie danej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji mających na celu poprawę efektywności. Są one również dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Projekty, które mogą być zgłaszane do URE w celu nabycia uprawnień do białych certyfikatów, muszą realizować oszczędności na wartość minimum 10 TOE, czyli około 116 MWh/rok energii elektrycznej.

Biały certyfikat, czyli świadectwo efektywności energetycznej

Polityka prooszczędnościowa mówi o tym, jak ważne jest zwiększenie efektywności energetycznej — szczególnie w branży transportowej, górniczej, hutniczej, papierniczej, a także spożywczej. Warto zwrócić uwagę na korzyści, jakie niesie za sobą uzyskanie takiego certyfikatu. Podstawowymi zaletami są:

  • zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej generowanej przez różnego rodzaju urządzenia,
  • zmniejszenie strat gazu ziemnego i ciepła,
  • zwiększenie oszczędności.

W celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej URE należy przeprowadzić audyt, który wykaże, jak wygląda całkowite zużycie energii w poszczególnych przedsiębiorstwach. Podczas takiej kontroli sprawdza się stan techniczny maszyn, a także systemów, ale też wyszukuje się optymalnych sposobów na wdrożenie rozwiązań oszczędzających energię. Przeprowadzone badania umożliwiają przygotowanie planu zwiększenia efektywności energetycznej, jak również możliwość wnioskowania o świadectwo.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem białego certyfikatu, nasi eksperci oraz analitycy pomogą Ci nie tylko z audytem, ale też z wprowadzeniem zmian w Twojej firmie. Zapraszamy do kontaktu.

Kiedy można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej URE?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej białe certyfikaty można uzyskać za izolację instalacji przemysłowych, przebudowę bądź remont budynku (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi), wykorzystywanie do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE, a także ograniczanie strat związanych z przesyłem energii. Co ważne, świadectwa efektywności energetycznej są przyznawane również w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń, instalacji i oświetlenia używanych w procesach przemysłowych, telekomunikacyjnych oraz energetycznych.

Świadectwo efektywności energetycznej URE w kilku krokach

W celu uzyskania białego certyfikatu należy wybrać dane przedsięwzięcie, a także poddać się audytowi, który realizujemy dla Klientów z różnych branży. Po otrzymaniu pozytywnej oceny kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Prezesa URE (wraz z dokumentacją) i rozpoczęcie zaplanowanych działań. Po zakończonych pracach należy ponownie przeprowadzić audyt, a o jego pozytywnym przebiegu zawiadomić URE. Zależy Ci na kompleksowym wsparciu w zakresie pozyskania białego certyfikatu? Jesteś w dobrym miejscu.

FAQ

Ile kosztują białe certyfikaty?

Obecnie opłata zastępcza za 1 toe w 2023 roku wynosi ok. 2200 zł. TGE - Rynek Praw Majątkowych

Kto musi kupować białe certyfikaty?

Uzyskanie przez dany podmiot białego certyfikatu upoważnia go do zbycia praw majątkowych do tego certyfikatu, czyli w praktyce oznacza uzyskanie premii finansowej za planowane do przeprowadzenia działania zwiększające efektywność energetyczną obiektów, instalacji lub urządzeń. A po ludzku za realizację projektów energooszczędnych firma otrzymuje zwrot kosztów w postaci białych certyfikatów bedącymi papierami wartościowymi, które może sprzedać na giełdzie lub trzymać jako inwestycja.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Podstawowym warunkiem formalnym uzyskania świadectw efektywności energetycznej będących podstawą refinansowania przedsięwzięć jest przygotowanie audytu efektywności energetycznej oraz wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Należy zaznaczyć, że świadectwa efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii pierwotnej jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe, co stanowi w przeliczeniu ok. 116 MWh lub ok. 420 GJ.

Ta strona korzysta z plików cookie!