Skip links

Program DSR

DSR to skrót od angielskiego terminu „Demand Side Response”, w tłumaczeniu „reakcja strony popytowej”.

Stroną popytową są odbiorcy energii, a reakcją jest zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR w katalogu usług systemowych zdefiniowane jest jako Usługa IRP, która stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez OSP w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego. 

DSR – to bezpośrednie wsparcie kosztów opłaty mocowej. Beneficjent otrzymuje wymierne korzyści za czasową redukcję poboru energii na wezwanie operatora systemu przesyłowego – oparcie o współpracę z największym agregatorem na rynku polskim, współpraca jest bezinwestycyjna i przynosi wymierne korzyści. Wynagrodzenie z tytułu funkcjonowania w programie DSR to nic innego, jak odzyskanie części kosztów, które przedsiębiorstwa ponoszą w związku z funkcjonowaniem opłaty mocowej.

Ta strona korzysta z plików cookie!