Skip links

Umowy PPA

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) jest długoterminową umową dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą).

Podmiotami w umowach PPA są zazwyczaj producent energii elektrycznej oraz klient, czyli konsument energii elektrycznej. Podpisać PPA może tak samo właściciel już wybudowanej instalacji OZE, jak i podmiot znajdujący się na etapie planowania wybudowania takiej instalacji. Umowami PPA interesuje się coraz więcej dużych koncernów, a wszystko to za sprawą stale wzrastających opłat za energię elektryczną. Umowy PPA stanowią gwarancję stabilnych dostaw prądu (dodajmy, że ekologicznego) we względnie niskiej i stałej cenie w okresie kilkunastu lat.

Ta strona korzysta z plików cookie!