OPTIMAL SMART HUB
narzędzie do zarządzania mediami w przedsiębiorstwach

Optimal Smart Hub

CZYM JEST ROZWIĄZANIE OPTIMAL SMART HUB?

OPTIMAL SMART HUB to innowacyjne rozwiązanie łączące najnowsze rozwiązania w zakresie pomiaru zużycia mediów, inteligentnych terminali transmisyjnych realizujących dwustronną komunikację z aplikacją informatyczną. Możliwość stałego monitorowania zużycia mediów wraz z narzędziem pozwalającym reagować na zaistniałe sytuacje sprawia, że OPTIMAL SMART HUB jest naprawdę inteligentnym systemem zarządzania mediami.

OPTIMAL SMART HUB składa się z:

platformy informatycznej Optimal Smart Metering HUB (SMH)

terminali komunikacyjnych Optimal Smart Terminal (SMT)

Inteligentnych liczników (energia elektryczna, ciepło, gaz),

Innych urządzeń pomiarowych (pomiar temperatury, czujnik dymu itd.),

urządzenia sterujące.

 

OPTIMAL SMART HUB łączy układy pomiarowe i inne urządzenia poprzez inteligentne terminale komunikacyjne (SMT) z innowacyjną platformą informatyczną pozwalająca na gromadzenie on-line danych pomiarowych, bieżącą ich analizę i zwrotne generowanie sygnałów sterujących (np. włącznie/wyłączenie)

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie automatyzacji pomiarów, rozliczeń i systemów raportowania – wdrażanie innowacyjnego systemu Smart Metering GriD.

 

 
 

Chcesz poznać kosZt wprowadzenia Optimal Smart Hub dla Twojego przedsiębiorstwa?

530 112 530

 
  

AUTORSKIE ROZWIĄZANIE POZWALAJĄCE NA ODCZYTY ON-LINE PARAMETRÓW I ZUŻYĆ W SIECIACH ENERGETYCZNYCH. NARZĘDZIE POZWALAJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM MONITOROWAĆ, RAPORTOWAĆ I ZARZĄDZAĆ SIECIĄ I URZĄDZENIAMI.

Obszary zastosowania dla OPTIMAL SMART HUB to: 

 1. Monitorowanie zużycia i jakości energii, ciepła lub gazu w przedsiębiorstwach przemysłowych (monitoring zakupu, zużycia poszczególnych linii lub procesów technologicznych, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).
 2. Monitorowanie zużycia mediów przez poszczególne linie technologiczne i urządzenia (w tym dla potrzeb chłodnictwa, klimatyzacji, oświetlenia, ogrzewania, produkcji sprężonego powietrza).
 3. Ocena efektów wdrożonych działań energooszczędnościowych.
 4. Monitoring stanów nieustalonych takich jak: zanik fazy, ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, przekroczenia mocy.
 5. Gromadzenie i analiza danych pomiarowych na potrzeby grup zakupowych.
 6. Optymalizacja zakupów i kosztów mediów.
 7. Współpraca z urządzeniami monitorującymi otwarcie przegrody, czujnikami temperatury, czujnikami zadymienia itd..
 8. Współpraca z systemami automatyki przemysłowej i sterowania procesami;
 9. Monitoring (kamery, mikrofony iButton).
 10. Zdalny odczyt liczników w budynkach wielolokalowych.
 11. Zdalne odczyty liczników z obiektów rozproszonych.
 12. Monitorowanie pracy urządzeń poprzez ustawienie alarmów.
 13. Zdalna synchronizacja zegara liczników.
 14. Możliwość zdalnej zmiany konfiguracji ustawień liczników.
 15. Zdalne sterowanie pracą urządzeń (włącz/wyłacz).

 

Poznaj podstawowe funkcje Optima smart hub

 

strażnik mocy

rejestrator jakości parametrów sieci

agregator danych

prezentacja danych w czasie rzeczywistym

Przyjazna alternatywa lub wsparcie dla systemów EMS / BMS.

Zdalne pobieranie danych i prezentacja danych on-line z urządzeń pomiarowych.

 

OPTIMAL SMART HUB to rozwiązanie dla firm, które:

chcą świadomie i efektywnie zarządzać energią,

realizują bądź zamierzają realizować obowiązki wynikające z ustawy o efektywności energetycznej,

realizują, bądź zamierzają realizować cele systemu zarządzania energią np. PN-EN ISO 50001,

chcą ograniczyć koszty zużycia mediów poprzez ograniczenie strat oraz efektywne nimi zarządzanie.

 

OPTIMAL SMART HUB to narzędzie dla:

Przedsiębiorstw przemysłowych (monitoring zakupu mediów ich zużycia przez poszczególne urządzenia, linie technologiczne lub procesy, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorstw energetycznych (monitoring zakupu, zdalne odczyty liczników zlokalizowanych u odbiorców, bilansowanie energetyczne przedsiębiorstwa).

Grup zakupowych energii elektrycznej (gromadzenie danych pomiarowych na potrzeby zakupów i rozliczeń).

Gmin (monitoring i analizy zużycia mediów w obiektach, gromadzenie danych pomiarowych na potrzeby zakupów i rozliczeń, optymalizacja zużycia).

Klastrów energetycznych.

 
 

Chcesz poznać koszty wprowadzenia Optimal Smart Hub dla Twojego przedsiębiorstwa?

530 112 530

 
  

Korzyści wynikające z wdrożenia OPTIMAL SMART HUB to:

 1. Ograniczenia kosztów funkcjonowania firmy poprzez wskazywanie miejsc oszczędności energii:

– analiza wykorzystania i zużycia energii elektrycznej, ciepła i innych mediów,

– realizacja wniosków i zaleceń z przeprowadzonych audytów energetycznych,

– identyfikacja obszarów znaczącego ich wykorzystania i zużycia,

– identyfikacja i ograniczenie strat,

– identyfikacja awarii i stanów nienormalnych,

– bieżące raport i analizy,

– optymalizacja kosztów zakupu i zużycia mediów,

– poprawa wyniku energetycznego.

 1. Poprawa efektywności i komfortu pracy personelu służb technicznych.
 2. Wzrost świadomości pracowników w zakresie ograniczania wykorzystania energii.
 3. Realizacja celów energetycznych określonych w systemach zarządzania energią, w szczególności zapisów ustawy o efektywności energetyczne i Polskiej normy PN-EN ISO 50001. 

Przewaga OPTIMAL SMART HUB, w stosunku do podobnych znanych na rynku rozwiązań, to:

Jedno urządzenie realizujące wszystkie funkcjonalności.

Zintegrowany i w pełni adoptowalny system informatyczny.

Możliwość dostosowania jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb.

Atrakcyjne warunki płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Proces wdrożenia systemu OPTIMAL SMART HUB przebiega następująco:

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego polegającego na:

– analizie dokumentacji technicznej,

– wizji lokalnej,

– identyfikacji punktów największego zużycia mediów lub generacji ich strat,

– sporządzeniu planu opomiarowania z uwzględnieniem istniejących układów pomiarowych,

– sporządzeniu wyceny.

 1. Zabudowy układów pomiarowych zgodnie z zatwierdzonym planem opomiarowania.
 2. Podłączenie terminali SMT do istniejących urządzeń pomiarowych, które nie są wyposażone we własne modemy transmisji.
 3. Konfiguracja urządzeń pomiarowych (liczników) do współpracy z terminalami SMT;
 4. Konfiguracja terminali SMT do współpracy z platformą Smart Metering HUB.
 5. Konfiguracja połączenia z licznikami wyposażonymi we własne modemy transmisji.
 6. Uruchomienie zdalnej transmisji danych pomiarowych i ich konwersja do wspólnego formatu.
 7. Konfiguracja narzędzia Smart Metering HUB (agregacja grup pomiarów, ustawienie alarmów i powiadomień, ustanowienie protokołów działań zwrotnych np. zdalne sterowanie wyłącznikami zainstalowanymi w/przy licznikach).
 8. Personalizacja analiz i raportów do zindywidualizowanych potrzeb Przedsiębiorstwa lub Gminy.DLACZEGO WATRO WYBRAĆ OPTIMAL SMART HUB?

 
 

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
zadzwoń lub napisz do nas

530 112 530