Skip links

Wasza energia + Nasza wiedza = Wspólny Zysk

TriEnergy — strategia zużycia mediów, redukcja kosztów, optymalizacja

Zużycie szeroko rozumianych mediów, w szczególności energii elektrycznej, jest jednym z podstawowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa niezależnie od branży czy wielkości prowadzonej działalności. Rosnące ceny surowców, a także ich ograniczona dostępność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, sprawiają jednak, że poszukiwanie oszczędności w codziennej eksploatacji oraz optymalizacja efektywności energetycznej szybko zyskują na znaczeniu. Wsparcie specjalistów w tej dziedzinie pozostaje zaś nieodzowne — tym właśnie zajmujemy się w TriEnergy. Udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie analizy zużycia mediów, opracowania strategii oszczędności i jej wdrożenia.

zestaw ikon

Wsparcie ekspertów w branży energetycznej

Rosnące współcześnie koszty codziennej eksploatacji mediów w przedsiębiorstwach stają się coraz większym problemem dla ich właścicieli. Przedsiębiorcy korzystają z programów pomocowych i takich rozwiązań systemowych jak np. zamrożenie cen energii czy rekompensaty za nie, ale niezwykle istotne pozostają również działania w obrębie samego funkcjonowania działalności. W TriEnergy wdrażamy więc projekty zmniejszające koszty zużycia mediów energetycznych w firmach oraz instytucjach. Aktywnie i skutecznie pracujemy w tym zakresie, mając na uwadze wytyczne zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo energetyczne, optymalizację kosztów, a także alternatywne źródła zasilania.

Proponujemy między innymi

Nasza oferta

Analiza i plan

oferta Trienergy

Podstawą wszystkich zmian prowadzących do optymalizacji kosztów jest rzetelna analiza danych, której wyniki pozwalają wdrożyć rozwiązania generujące wymierne oszczędności.

Rozwiązania OZE

oferta Trienergy

Obecnie prowadzenie biznesu jest coraz droższe, a firmy odczuwają braki surowców energetycznych. Stosowanie rozwiązań OZE prowadzi do niezależności energetycznej i wpisuje się w praktyki zrównoważonego rozwoju.

Programy wsparcia

oferta Trienergy

Programy wsparcia to konkretne benefity takie jak zastosowanie systemów kontroli kosztów zużycia energii i zarządzania siecią, a także wymierne korzyści ze sprzedaży np. białych certyfikatów.

Usługi energetyczne

oferta Trienergy

Zagadnienia z dziedziny użytkowania infrastruktury energetycznej to przede wszystkim bezpieczna obsługa, przestrzeganie regulacji prawa energetycznego, eliminacja usterek i redukcja kosztów ponadnormatywnych.

W 2021 roku zaoszczędziliśmy w firmach i instytucjach
ponad 3 mln złotych, wśród nich

0 tys.
Zakład przemysłowy
branży chemicznej
Negocjacje zapisów umowy i ceny zakupu energii elektrycznej
0 tys.
Zakład przemysłowy automotive
Optymalizacja parametrów dystrybucyjnych, redukcja mocy biernej, wdrożenie systemu zarządzania mediami energetycznymi
0 tys.
Spółdzielnia mieszkaniowa

Optymalizacja parametrów dystrybucyjnych, wprowadzenie zachowań oszczędnościowych, instalacja fotowoltaiczna

0 tys.
Wojewódzka jednostka
administracyjna

Dopasowanie parametrów dystrybucyjnych,
redukcja mocy biernej

0 tys.
Przychodnia lekarska

Alternatywne źródła energii:
instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła

0 tys.
Zakład przemysłowy
branży metalowej
Zmiana sposobu zasilania z nn na sn, negocjacje ceny zakupu energii

Zmniejszenie kosztów zużycia mediów dla przedsiębiorstw oraz instytucji

W ramach profesjonalnego wsparcia w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia mediów zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach współpracy. Przygotowujemy audyty mające na celu dokładne poznanie specyfiki profilu energetycznego firmy, wykonujemy pomiary jakości mediów, a także opracowujemy strategie pozwalające na uzyskanie znaczących oszczędności. Zajmujemy się również wdrażaniem rozwiązań OZE, programami wsparcia oraz świadczeniem pozostałych usług energetycznych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Ta strona korzysta z plików cookie!