Skip links

Zamrożenie cen energii

Szybki, drastyczny wzrost cen prądu okazał się niezwykle dotkliwym problemem w roku 2022 zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W ostatnich miesiącach bardzo wiele osób z niepokojem patrzyło więc w stronę nadchodzącego, 2023 roku, obawiając się jeszcze wyższych rachunków za energię elektryczną, nierzadko zmuszających nawet do zamknięcia działalności. Chcąc temu zapobiec, a także zmniejszyć odczuwalność problemu, rząd wprowadził przepisy skutkujące zamrożeniem cen energii, a więc utrzymujące je na poziomie z roku 2022. Aby jednak przedsiębiorcy mogli skorzystać z tych stawek, muszą pamiętać o kilku kluczowych kwestiach formalnych.

Zamrożenie cen energii elektrycznej a przedsiębiorstwa

Przepisy wprowadzające zamrożenie cen energii elektrycznej zakładają niższą stawkę dla przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh. Należy jednak pamiętać, że z takiej ulgi mogą skorzystać wyłącznie mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa; duże firmy nie mają możliwości obniżenia kosztów zużycia prądu. Stawka jest stała i wymaga, aby w ramach działalności zatrudnionych średniorocznie było mniej niż 250 pracowników, a jej roczny obrót nie przekraczał 50 milionów euro (lub suma aktywów bilansu końcowego wynosiła maksymalnie 43 mln euro). Trzeba też pamiętać, że zamrożenie cen energii na mocy obecnych przepisów obowiązuje wyłącznie do końca 2023 roku.

Wsparcie we wnioskowaniu o zamrożenie cen energii lub rekompensatę

W naszej firmie świadczymy specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zamrożenia cen energii elektrycznej, a także pomagamy mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w prawidłowym złożeniu wniosku do sprzedawcy prądu, aby móc korzystać z niższej stawki. Wspieramy też w procesie ubiegania się o rekompensatę za podwyżki cen prądu dla przedsiębiorstw, które nie wnioskowały wcześniej o zamrożenie cen energii. W TriEnergy pomożemy również w optymalizacji efektywności energetycznej firmy na innych płaszczyznach — zapraszamy do współpracy!

Rekompensaty cen energii dla przedsiębiorców

Kryzys energetyczny skutkujący dynamicznym wzrostem cen za prąd to realne zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw będących kręgosłupem polskiej gospodarki. Z tego względu wprowadzono Rządową Tarczę Solidarnościową obejmującą nie tylko gospodarstwa domowe, samorządy, instytucje publiczne, ale też niewielkie firmy prowadzące działalność na terenie kraju. Aby móc skorzystać z zamrożenia cen energii albo otrzymać rekompensatę, należy dopełnić niezbędnych formalności, w czym pomoże Ci doradca z TriEnergy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o zamrożenie cen energii

Zgodnie z założeniami Rządowej Tarczy Solidarnościowej od 1 października 2023 (do końca roku) obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm (wcześniej była to kwota 785 zł/MWh). Oprócz tego istnieje także możliwość pozyskiwania w firmie energii z tak zwanej bezpośredniej linii energetycznej. Taka linia dostarcza do odbiorcy energię bezpośrednio z jednostki wytwarzającej, np. farmy wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy zapory wodnej. Aby dowiedzieć się, jakie możliwości czekają na Twoje przedsiębiorstwo i z jakich proponowanych przez rząd rozwiązań możesz skorzystać, skontaktuj się z nami. W TriEnergy przeprowadzamy kompleksowe audyty, jak również pomagamy dopełnić formalności wymaganych do otrzymania rekompensaty cen energii lub ich zamrożenia.

FAQ

Dlaczego Sejm przyjął nową ustawę dotyczącą cen energii elektrycznej, gazu i ciepła?

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem tej ustawy jest zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 r.

Jakie są główne zmiany w maksymalnych cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych?

Przyjęta ustawa zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Limit zużycia został ustalony na poziomie 412 zł za MWh netto, pomniejszonego o 50 proc., obowiązujące przez pół roku. Powyżej tego limitu, cena maksymalna wyniesie 693 zł za MWh.

Kto płaci takie same maksymalne ceny za energię elektryczną?

Taką samą cenę maksymalną, czyli 693 zł za MWh, płacą samorządy, podmioty użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy.

Do kiedy obowiązuje zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych?

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, wprowadzone przez ustawę, obowiązuje do połowy 2024 r. Jest to środek mający na celu tymczasowe utrzymanie cen na stabilnym poziomie i wsparcie konsumentów w zakresie kosztów energii.

Czy limit zużycia dla gospodarstw domowych uległ zmianie w ramach nowej ustawy?

Tak, zgodnie z nową ustawą, limit zużycia dla gospodarstw domowych wynosi obecnie 412 zł za MWh netto, pomniejszone o 50 proc., przez pół roku. Przekroczenie tego limitu skutkuje utrzymaniem stawki maksymalnej na poziomie 693 zł za MWh.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu zużycia energii dla gospodarstw domowych?

Przekroczenie limitu zużycia energii dla gospodarstw domowych skutkuje utrzymaniem stawki maksymalnej na poziomie 693 zł za MWh. Nowe przepisy mają na celu zabezpieczenie konsumentów przed nagłymi wzrostami cen, jednocześnie zachowując sprawiedliwe rozwiązania dla różnych grup odbiorców.

Czy samorządy, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wnioskować o rekompensaty za podwyżki cen energii?

Tak, samorządy, podmioty użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zamrożenia cen oraz ubiegać się o rekompensaty za ewentualne podwyżki cen energii. Rządowe działania mają na celu wspieranie różnych sektorów gospodarki w obliczu zmian na rynku energetycznym.

Jakie są korzyści dla rolników wynikające z nowych przepisów dotyczących cen energii?

Rolnicy korzystają z takiej samej maksymalnej ceny energii elektrycznej jak samorządy i małe przedsiębiorstwa, wynoszącej 693 zł za MWh. Nowe przepisy mają na celu równomierne wspieranie różnych grup odbiorców, w tym rolników, w zakresie kosztów energii.

Jakie są kryteria kwalifikacji dla przedsiębiorstw, aby skorzystać z niższej stawki cen energii wynoszącej 693 zł/MWh?

Aby skorzystać z niższej stawki cen energii, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone kryteria, takie jak status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zatrudnianie mniej niż 250 pracowników średniorocznie oraz roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro. Konieczne jest także złożenie odpowiedniego wniosku u dostawcy energii.

Leave a comment

Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii

Szybki, drastyczny wzrost cen prądu okazał się niezwykle dotkliwym problemem w roku 2022 zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W ostatnich miesiącach bardzo wiele osób z niepokojem patrzyło więc w stronę nadchodzącego, 2023 roku, obawiając się jeszcze wyższych rachunków za energię elektryczną, nierzadko zmuszających nawet do zamknięcia działalności. Chcąc temu zapobiec, a także zmniejszyć odczuwalność problemu, rząd wprowadził przepisy skutkujące zamrożeniem cen energii, a więc utrzymujące je na poziomie z roku 2022. Aby jednak przedsiębiorcy mogli skorzystać z tych stawek, muszą pamiętać o kilku kluczowych kwestiach formalnych.

Zamrożenie cen energii elektrycznej a przedsiębiorstwa

Przepisy wprowadzające zamrożenie cen energii elektrycznej zakładają niższą stawkę dla przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh. Należy jednak pamiętać, że z takiej ulgi mogą skorzystać wyłącznie mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa; duże firmy nie mają możliwości obniżenia kosztów zużycia prądu. Stawka jest stała i wymaga, aby w ramach działalności zatrudnionych średniorocznie było mniej niż 250 pracowników, a jej roczny obrót nie przekraczał 50 milionów euro (lub suma aktywów bilansu końcowego wynosiła maksymalnie 43 mln euro). Trzeba też pamiętać, że zamrożenie cen energii na mocy obecnych przepisów obowiązuje wyłącznie do końca 2023 roku.

Wsparcie we wnioskowaniu o zamrożenie cen energii lub rekompensatę

W naszej firmie świadczymy specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zamrożenia cen energii elektrycznej, a także pomagamy mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w prawidłowym złożeniu wniosku do sprzedawcy prądu, aby móc korzystać z niższej stawki. Wspieramy też w procesie ubiegania się o rekompensatę za podwyżki cen prądu dla przedsiębiorstw, które nie wnioskowały wcześniej o zamrożenie cen energii. W TriEnergy pomożemy również w optymalizacji efektywności energetycznej firmy na innych płaszczyznach — zapraszamy do współpracy!

Rekompensaty cen energii dla przedsiębiorców

Kryzys energetyczny skutkujący dynamicznym wzrostem cen za prąd to realne zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw będących kręgosłupem polskiej gospodarki. Z tego względu wprowadzono Rządową Tarczę Solidarnościową obejmującą nie tylko gospodarstwa domowe, samorządy, instytucje publiczne, ale też niewielkie firmy prowadzące działalność na terenie kraju. Aby móc skorzystać z zamrożenia cen energii albo otrzymać rekompensatę, należy dopełnić niezbędnych formalności, w czym pomoże Ci doradca z TriEnergy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o zamrożenie cen energii

Zgodnie z założeniami Rządowej Tarczy Solidarnościowej od 1 października 2023 (do końca roku) obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm (wcześniej była to kwota 785 zł/MWh). Oprócz tego istnieje także możliwość pozyskiwania w firmie energii z tak zwanej bezpośredniej linii energetycznej. Taka linia dostarcza do odbiorcy energię bezpośrednio z jednostki wytwarzającej, np. farmy wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy zapory wodnej. Aby dowiedzieć się, jakie możliwości czekają na Twoje przedsiębiorstwo i z jakich proponowanych przez rząd rozwiązań możesz skorzystać, skontaktuj się z nami. W TriEnergy przeprowadzamy kompleksowe audyty, jak również pomagamy dopełnić formalności wymaganych do otrzymania rekompensaty cen energii lub ich zamrożenia.

FAQ

Czy będą rekompensaty za podwyżki cen prądu?

Obecnie funkcjonuje system obniżonych i zamrożonych cen energii elektrycznej. Jednak jest to tylko do końca 2023r. A cena jest mniej korzystna niż oferta zakupu energii z giełdy.

Komu przysługuje rekompensata za prąd?

Każdemu kto złoży odpowiedni wniosek do sprzedawcy energii elektrycznej

Gdzie składać wnioski o rekompensatę za prąd?

Do sprzedawców energii elektrycznej. Na ich stronach dostępne sa odpowiednie druki oraz opis procedury złożenia wniosku.

Ta strona korzysta z plików cookie!